1. ročník agility závodů Chýnovské hopsinky


 

Propozice ZDE

 

Agility klub Tábor,

Vás zve na: 1. ročník agility závodů „Chýnovské hopsinky od A0 až po veterány“

 

Kdy: 12.5.2018

 

Kde: fotbalové hřiště v Chýnově, (povrch – tráva) GPS: 49.4127286N, 14.8062364E

 

Rozhodčí: Olga Bazalová

 

Program:

 • Závodníci poběží 3 běhy: zkoušku, agility open a jumping open
 • Veteráni poběží 2 otevřené běhy: agility a jumping
 • Kategorie A0 poběží 2 běhy: jeden se zónovými překážkami a jeden jumping
 •  prezence – přejímka pro A0 a veterány v 7:30 – 7:50

 •  prezence – přejímka pro závodníky v 9:30 – 10:15

 

 

 • Pořadí běhů:
 • jumping A0 => jumping veteráni
 • agility běh A0 => agility běh veteráni
 • vyhlášení pro A0 a veterány
 • přejímka pro závodníky
 • agility open pro závodníky
 • zkoušky v pořadí A1 => A2 => A3
 • jumping open pro závodníky
 • vyhlášení zkoušek a otevřených běhů pro závodníky

 

Místo konání:

 • Fotbalové hřiště (rovný povrch, hezký trávník), možnost postavit stany vedle závodního parkuru
 • Dostupnost autem (parkoviště v blízkosti závodní plochy), vlakem cca 1km od areálu.
 • Závod bude měřen elektronickou časomírou

 

Občerstvení

 • Občerstvení po celý den + WC zajištěno v restauraci hned vedle závodní plochy

 

Ceny:

 • Oceněna budou vždy první 3 místa v jednotlivých bězích

 

Přihlášky a platby:

 • Přihlašování na závod – závodníci a veteráni: pouze přes kačr.info
 • Přihlašování pro A0 emailem na adresu evahamrova@seznam.cz

 

 

Výše startovného – závodníci:

 • 350,-kč člen KAČR,
 • 300,-kč druhý a další pes jednoho psovoda (člena KAČR)
 • 450,-kč nečlen KAČR
 • 400,-kč druhý a další pes nečlena KAČR

 

Výše startovného – veteráni a kategorie A0:

 • 230,-kč člen KAČR
 • 330,-kč nečlen KAČR

 

Startovné zasílejte na účet: 2600198195/2010

 

 • Jako variabilní symbol platby použijte číslo přihlášky, které vám systém přidělil. (Najdete ho v kacr.info po přihlášení přes „Můj účet => Moje přihlášky, pod symbolem (i). )
 • A0 napíší do poznámky pro příjemce své příjmení a jméno psa
 • Pokud platíte za více týmů, rozepište jména do e-mailu, který pošlete na: evahamrova@seznam.cz
 • Platba na místě a po uzávěrce se navyšuje o 100,-kč
 • Uhrazené startovné se nevrací. V případě obsazení místa náhradníkem se startovné vrací v plné výši.
 • Uzávěrka přihlášek je 10. 5. 2018

 • Počet startujících je omezen na 80 týmů (bez rozlišení kategorií)
 • Po zaznamenání platby se přihláška přesouvá mezi potvrzené přihlášky, tedy na startovní listinu. Startovní listina se plní v pořadí přijatých plateb.
 • BEZ ZAPLACENÉHO STARTOVNÉHO JE VAŠE PŘIHLÁŠKA POVAŽOVÁNA ZA PŘIHLÁŠKU NÁHRADNÍKA
 • Kontaktní informace: Eva Hamrová evahamrova@seznam.cz, mobil: 602185412

 

Podmínky  účasti: 

 • Psi musí být zdraví a starší 18-ti měsíců (bez klinických příznaků onemocnění)
 • Psi musí mít platná povinná očkování a psovod musí mít s sebou očkovací průkaz (dle § 6 veterinárního zákona) nebo platný pas pro malá zvířata
 • každý účastník je povinen udržovat čistotu a uklízet po sobě a svém psovi
 • majitel háravé feny je povinen tuto skutečnost při prezenci ohlásit pořadateli
 • Každý účastník je povinen řídit se zákonem 246/1992 Sb. v platném znění, na ochranu zvířat proti týrání a Soutěžním řádem KAČR
 • pořadatel neodpovídá za škody způsobené psem nebo psovodem ani za zranění nebo úhyn psa.
 • Kategorie A0 – pes musí být v den konání závodů starší 18-ti měsíců a zároveň ještě nestartoval na oficiálních závodech.
 • Pro start v kategorii A0 není potřeba mít vystavený VP, nicméně stáří psa budeme kontrolovat na místě podle očkovacího průkazu. Psi, kteří nesplní podmínku věku, nebo se neprokáží očkovacím průkazem, nebudou připuštěni na start a to bez nároku na vrácení startovného.

 

Protest: po složení zálohy 500,- Kč, která je v případě neoprávněného protestu nevratná.

 

Těšíme se na Vás,

Agility Klub Tábor